QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA
with Không có phản hồi

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA
with Không có phản hồi

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA

THÔNG TƯ 04 – TC- ĐGCL-CTĐT – 14.03.2016
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 04 – TC- ĐGCL-CTĐT – 14.03.2016

THÔNG TƯ 12
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 12

CÔNG VĂN 1074 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN – TC-04_2016
with Không có phản hồi

CÔNG VĂN 1074 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN – TC-04_2016

Phụ lục 5: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học
with Không có phản hồi

Phụ lục 5: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học RESEACH CATALOG (DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) OUTLINE RESEARCH BY SCHOOL OF ENGINEERING..…………………………………………..….………. Page 3 Danh Mục Nghiên Cứu Khoa Học & Xuất Bản Của Khoa Kỹ … Chi tiết

Phụ lục 3: Cơ sở dữ liệu dùng để tự đánh giá
with Không có phản hồi

Phụ lục 3: Cơ sở dữ liệu dùng để tự đánh giá Thông tin chung của nhà trường: Tên trường: Tiếng Việt: Trường Đại học Tân Tạo                           Tiếng Anh:  Tan Tao University 2.Tên viết tắt của trường: Tiếng Việt: … Chi tiết

PHẦN IV. PHỤ LỤC
with Không có phản hồi

PHẦN IV. PHỤ LỤC   DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTĐG ………………………………………………………..Báo cáo tự đánh giá BCH ……………………………………………………………… …Ban chấp hành BGH ………………………………………………………………  …Ban giám hiệu CBQL ……………………………………………………………… .Cán bộ quản lý CGCN ………………………………………………………Chuyển giao công nghệ CNTT-TT ……………………………………Công nghệ … Chi tiết

Phụ lục 4: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học
with Không có phản hồi

  BOOKS & DICTIONARIES Ashok Malhotra (2012). Making British Indian Fictions (Palgrave Studies in Cultural and Intellectual History), p. 240, ISBN – 13:978-0230111264, Palgrave Macmillan Publisher. Nhon Dang, Thong D. Le, Truyen T. Nguyen, Anh V. Truong, and Huan Dang (2015). English- English -Vietnamese Dictionary. HCMC, … Chi tiết

1 2 3