Phụ lục 3: Danh mục minh chứng
with Không có phản hồi

Mã minh chứng/ Code of evidence   Tên minh chứng/ Evidence Name Số, ngày/tháng ban hành/ No., Date of issue   Nơi ban hành/ Place of issue Ghi chú/ Note Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và Mục tiêu của trường … Chi tiết

Phụ lục 4: Danh mục minh chứng
with Không có phản hồi

Tiêu chí 1.1 Tiêu chí 1.2 Tiêu chí 2.1 Tiêu chí 2.2 Tiêu chí 2.3 Tiêu chí 2.5 Tiêu chí 2.6 Tiêu chí 2.7 Tiêu chí 3.1 Tiêu chí 3.2 Tiêu chí 3.3 Tiêu chí 3.4 Tiêu chí 3.5 Tiêu … Chi tiết

DFP TEST
with Không có phản hồi

[pdf-embedder url=”http://qa.ttu.edu.vn/docs/bo_tieu_chuan/bckdcl_ttu_fn_v1.pdf”]

Phụ lục 4. Bảng, biểu tổng hợp, thống kê
with Không có phản hồi

Bảng 1. Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Tân Tạo Bảng 2. Phân loại đội ngũ giảng dạy cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi Bảng 3. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ … Chi tiết

Báo Cáo Tự Đánh Giá Của TTU
with Không có phản hồi

Đăng nhập để xem chi tiết

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TTU
with Không có phản hồi

PHẦN III. TỰ ĐÁNG GIÁ   Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và quản lý Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo … Chi tiết

THÔNG TƯ 38
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 38  

CÔNG VĂN 1075 – HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
with Không có phản hồi

CÔNG VĂN 1075 – HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ

1 2 3