DFP TEST
with Không có phản hồi

[pdf-embedder url=”http://qa.ttu.edu.vn/docs/bo_tieu_chuan/bckdcl_ttu_fn_v1.pdf”]

Báo Cáo Tự Đánh Giá Của TTU
with Không có phản hồi

Đăng nhập để xem chi tiết

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TTU
with Không có phản hồi

PHẦN III. TỰ ĐÁNG GIÁ   Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và quản lý Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo … Chi tiết

THÔNG TƯ 38
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 38  

CÔNG VĂN 1075 – HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
with Không có phản hồi

CÔNG VĂN 1075 – HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ

1 2